0

Akumulatory AGM Wrocław służą temu samemu celowi – zapewnić nieprzerwane zasilanie źródła zużycia energii elektrycznej. Oba typy akumulatorów to baterie stacjonarne o długiej żywotności, różnice tkwią w technologiach wytwarzania.

W baterii żelowej elektrolit ma stan galaretowaty ze względu na obecny w nim krzem. Technologia AGM ( Absorbent Glass Mat – porowate i chłonne maty szklane) zakłada, że elektrolit w obudowie akumulatora nie jest w postaci wolnej cieczy lub żelu, ale jest wchłaniany przez wysoce porowate włókno szklane, mocno dociśnięte do płyt (sam elektrolit jest płynny). Dzięki temu uzyskuje się wysoki stopień kontaktu elektrolitu z aktywną masą płyt, a w konsekwencji zmniejsza się oporność własna akumulatora.

Akumulatory AGM Wrocław – zasilanie urządzeń i rozruch

Nowoczesne akumulatory (takie jak tutaj) bezobsługowe takie jak AGM i żelowe nie wymagają kontroli, poprawiającej ich wydajność.

Technologia VRLA (Valve Regulated Lead Acid), odnosi się akumulatorów kwasowych z zaworem regulacyjnym. Obudowa takich akumulatorów jest zamknięta, ale w przypadku wzrostu ciśnienia wewnętrznego uruchamia się system bezpieczeństwa i akumulator dalej działa poprawnie. W rzadkich przypadkach, np. podczas długotrwałego ładowania, woda z akumulatora wyparuje. Zawór bezpieczeństwa jest normalnie zamknięty, ale jeśli ciśnienie wewnątrz akumulatora wzrośnie, niewielki nadmiar gazów zostanie automatycznie uwolniony przez otwór.

Akumulator AGM i żelowy – zalety i wady

Akumulator AGM do rozruchu

Akumulator AGM do rozruchu

Główną wadą technologii AGM jest duża wrażliwość akumulatora na napięcie przeładowania. Zaletą jest pełna szczelność konstrukcji z regulacją zaworową, która eliminuje zarówno korozję końcówek, jak i wnikanie kwasu. Taka bateria jest bardzo bezpieczna w użytkowaniu. Nie pozwala na ulatnianie się gazów i wyklucza możliwość wybuchu. Ze względu na szczelność konstrukcji baterii (Absorbent Glass Mat) można ją montować praktycznie w każdej formie, z wyjątkiem odwróconej.

Akumulator zapewnia wysoki stopień ładowania ze względu na mniejszy opór elektryczny nawet w bardzo niskich temperaturach, powyżej -30 stopni. Długa żywotność jest możliwa dzięki wysokiej odporności na wibracje.

Baterie żelowe mają również wiele pozytywnych aspektów i zalet. Elektrolit w postaci żelu zapobiega jego wypłynięciu z obudowy akumulatora. Dzięki temu akumulator jest bezpieczny, a żel zapewnia odporność na wibracje. W przeciwieństwie do AGM można go nawet zainstalować do góry nogami. Elektrolit na bazie żelu nie ma rozkładu kwasu, a w konsekwencji zasiarczenia i korozji katody i płyt anodowych.

Taka bateria jest jeszcze bardziej odporna na zmiany temperatury. Zachowuje swoje właściwości użytkowe w warunkach, co najmniej od + 50 ° do -35 ° C, a często nawet więcej. Krótkotrwałe pełne rozładowanie nie uszkodzi baterii. Można ją przechowywać przez długi czas bez użycia, bez obawy o rozładowanie i można go bezpiecznie używać w środowisku o dużej wilgotności.

Wady takich akumulatorów obejmują fakt, że uzyskanie dużego prądu z takiego akumulatora jest problematyczne ze względu na zwiększoną oporność wewnętrzną. Akumulatory żelowe nie tolerują niestabilnego napięcia ładowania. Prostownik do takiej baterii musi zapewniać spadki nie większe niż jeden procent w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia baterii.

Akumulatory AGM i żelowe – ładowanie

Akumulator AGM

Akumulator AGM do zasilania

W pojazdach z systemem Start-Stop wykorzystuje się aku­mu­la­to­ry AGM Wrocław. Na zaci­skach tych baterii udaje się osiągnąć nieco wyż­sze na­pię­cie, ponadto są odporniejsze na głę­bo­kie roz­ła­do­wa­nie. Ładowanie akumulatorów samochodowych AGM oraz żelowych wymaga zachowania odpowiednich warunków.

  • Ładowanie powinno przebiegać dwuetapowo: pierwszy etap to ładowania prądem stałym a drugi etap to ładowanie zachowujące napięcie stałe.
  • Zadaniem pierwszego etapu jest regularny wzrost napięcia i gromadzenie energii podczas ładowania prądem stałym w poziomie 10-30% pojemności akumulatora, a niekiedy 5% pojemności.
  • Zadaniem drugiego etapu jest ustalenie stałego napięcia przy zmniejszającym się prądzie. Bateria nie utraci swoich właściwości, jeśli będą zachowane wartości napięcia ładowania zalecone przez producenta.
  • Do ładowania akumulatora AGM oraz żelowego lepiej wybrać prostownik (stabilizator napięcia), który będzie monitorował prawidłowy prąd ładowania i zidentyfikuje rodzaj ogniwa nie powodując jego zniszczeni.

Trzeba pamiętać, że przeładowanie akumulatora może zmniejszyć jego pojemność. Akumulatory żelowe wymagają ładowania metodą stałonapięciową. Nie można przechowywać ich w stanie rozładowanym, ponieważ może to skutkować skróceniem czasu ich użytkowania i zmniejszeniem pojemności. Dlatego też powinny być jak najszybciej poddane ładowaniu konserwującemu.

Zapraszamy do sklepu https://akumulatory-wroclaw.pl/

5/5 - (2 votes)

Zobacz także